Litwa - Przewodniknazwa Państwa: Litwa
kontynent: Europa
stolica: Wilno
powierzchnia: 65 200 km²
ludność: 3 620 756
język: Litewski (popularny także polski, rosyjski)
waluta: Lity (LTL)
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Całkowicie został zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski.
zasilanie: 220 V

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE


Litwa jest państwem położonym w północno - wschodniej Europie nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Białorusią, Łotwą, Polską i Rosją. Dominuja tereny nizinne o średniej wysokości 99 m i stanowiące część Niziny Wschodnioeuropejskiej. W zachodniej części kraju znajduje się Wysoczyzna Żmudzka o wysokości do 234 m. W południowo - wschodniej części znajduje się Pojezierze Litewskie (Wileńskie) rozdzielone dolinami Niemna i jego dopływu Wilii na 3 oddzielne wzniesienia (Sudawskie, Dżukijskie i Auksztockie), z najwyższym wzniesieniem Józefową Górą - 293 m n.p.m. Litwa charakteryzuje się gęstą siecią rzeczną, gdzie do głównych można zaliczyć Niemen z Wilią, Niewiażą, Dubisą oraz górny bieg Windawy. Na Nizinie Wilejsko-Żejmiańskiej znajduje się ogromna ilopść jezior, głównie pochodzenia polodowcowego. Największym jest Jezioro Druksiai, najgłębszym Tauroginie (60,5 m) natomiast najdłuższym (rynnowym) - Asveja (30 km).


KLIMAT

Klimat na Litwie jest umiarkowany ciepły, przejściowy pomiędzy morskim i kontynentynentalnym. Charakteryzują go silne wiatry i szybkie zmiany pogody.


Średnie temperatury Litwy (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-11°-10°-2°12°21°22°21°12°-7°Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
304040507570657065555840
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Litwini 81%, Rosjanie 8%, Polacy 7%, Białorusini 2%.
Grupy wyznaniowe: katolicy 60-80%, luteranie, prawosławni, wyznania staroobrzędowe.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY

Obywatele polscy mogą przebywać bez wizy na terytorium Litwy do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. W przypadku pobytu przekraczającego 90 dni wiza jest wymagana. Na granicy wizę można uzyskać tylko w wyjątkowych (losowych) sytuacjach.


PASZPORT

Czas ważności paszportu przy wjeździe na Litwę powinien być nie krótszy niż 90 dni. Można wjechać na Litwę posiadając paszport o ważności krótszej, jeżeli poda się uzasadnione przyczyny i przedstawi dokumenty potwierdzające datę opuszczenia Litwy (np. bilet) przed upływem ważności paszportu.


ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA

Na granicy celnicy mają prawo wymagać okazania środków płatniczych. Przybywając na Litwę na okres do trzech dni należy posiadać nie mniej niż 300 Lt (równowartość w innej walucie, równowartość na rachunku karty płatniczej lub czeku podróżnym). Przy pobycie powyżej trzech dni należy posiadać niemniej niż 100 Lt na każdy dzień pobytu. Wymagania te nie są stosowane wobec podróżujących tranzytem przez terytorium Litwy, osób wykonujących przewozy międzynarodowe i po przedstawieniu zaświadczenia, że osoba przyjeżdża w celu podjęcia nauki lub leczenia.


MELDUNEK

Obowiązek meldunkowy dotyczy cudzoziemców, którzy przybyli na okres dłuższy niż 90 dni (meldunku należy dokonać w ciągu siedmiu dni w litewskim urzędzie migracyjnym). Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy.


UBEZPIECZENIE

Od marca 2002 r. wprowadzony został wymóg posiadania przez obcokrajowców obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Litwa nie należy do systemu "zielonej karty", dlatego polisy komunikacyjne tylko niektórych polskich firm ubezpieczeniowych (mających podpisane dwustronne umowy z litewskimi firmami) obowiązują również na Litwie. Polisy bez problemu można wykupić na przejściach granicznych.

Nie ma obowiązku posiadania przez obcokrajowców ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych ważne są na Litwie w takim zakresie, w jakim zostały ustalone w Polsce. Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. W związku z wygaśnięciem w 1999 r. umowy o pomocy medycznej w nagłych przypadkach, koszty pomocy lekarskiej i pobytu w szpitalu należy pokrywać indywidualnie. Dlatego zaleca się przed przyjazdem na Litwę wykupienie ubezpieczenia. Doba w szpitalu kosztuje ok. 100 USD, a wizyta lekarska od 15 do 30 USD.


PRZEPISY CELNE

Za posiadanie narkotyków bez zamiaru sprzedaży przewidywana jest kara pozbawienia wolności do lat trzech lub kara grzywny. Za produkcję, posiadanie i przewóz narkotyków w celach sprzedaży przewidywana jest kara pozbawienia wolności od lat pięciu do dziesięciu. Za produkcję i sprzedaż szczególnie mocnych narkotyków przewidywana jest kara pozbawienia wolności od ośmiu do 15 lat.


OGRANICZENIA DEWIZOWE

Istnieje ograniczenie przy wwozie i wywozie pieniędzy. Nie można wywozić więcej niż 500 000 litów (tj. 125 000 USD) lub równowartości w innej walucie zagranicznej. Wwożona lub wywożona suma ponad 10 000 (tj. 2500 USD) litów powinna być zadeklarowana w deklaracji celnej. Deklarować należy również papiery wartościowe powyżej 10 000 litów oraz walutę, która nie ma w banku litewskim ustalonego oficjalnego kursu.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Litewskiej
al. Jana Chrystiana Szucha 5, 00-580 Warszawa
tel.:625-33-68, 622-13-50, 622-13-51; fax:625-34-40
e-mail: litwa_amb@waw.pdi.net
www.poland.ambasada.lt


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
Smelio g. 20A, 2055 Vilnius
tel.  (0-03705) 270 90 01  do 3; fax. 270 90 07
e-mail: ambpol@tdd.lt
www.polandembassy.lt

Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady
Vasario 16-osios 14/2, LT-01107 Vilnius
tel.  +370 5 261 79 60 ; fax. +370 5 261 06 86
e-mail: weh.wilno@mgip.gov.pl
www.weh-wilno.lt

Konsulat Generalny RP w Wilnie
Smelio g-ve 22A, LT-10323, Vilnius
tel.  (003705) 270 90 04  do 05; fax. (003705) 270 90 09
e-mail: kgpl@tdd.lt

Konsulat RP w Kłajpedzie
Konsul Honorowy: Tadeusz Macioł (jęz. polski, litewski, rosyjski)
Kalvos g.4, 5800 Klaipeda
tel.  (00 370 46) 31 01 83 , 30 03 63; fax.(00 370 46) 30 03 64
e-mail: polkonsulat@takas.lt

Instytut Polski w Wilnie
Didzioji 23, LT-2001, Vilnius
tel. 264 93 32, 264 93 34; fax. 264 93 33
e-mail: in.pol@lenkukultura.lt