+48 32 725 12 03
+48 12 346 47 28

Relacje z wyjazdów

Szkolenie przewodnickie OPN

W dniach 15-17 listopada odbyło się kolejne szkolenie grupy przyszłych przewodników po Ojcowskim Parku Narodowym. Do szkolenia przystąpiła grupa ponad 30 uczestników. Wykłady poprowadziła kadra pracowników parkowych. Blok edukacyjny pierwszego dnia obejmował informację o lasach oraz ich ochronie jako podstawowym komponencie środowiska, który znajduje się w parku. Następny blok dotyczył muraw kserotermicznych. Być może nie każdy wie ale to właśnie to środowisko objęte ochronną czynną charakteryzuje się ogromną różnorodnością gatunkową i gdyby nie ingerencja człowieka zanikły by całkowicie. Na koniec zajęć grupa udała się w teren zapoznać się z ukształtowaniem terenu oraz zagadnieniami krajobrazowymi . Droga przebiegała od siedziby OPN po przez centrum Ojcowa wzdłuż Doliny Prądnika do Doliny Sąspówki. Skała widokowa Jonaszówka zapraszała na taras widokowy ale grupa udała się pod Bramę Krakowską. Na koniec przyszli przewodnicy odwiedzili ekspozycję Muzeum Przyrodniczego OPN gdzie poglądowo odbyły się ostatnie warsztaty tego dnia. Podczas wizyty w muzeum dowiedzieli się o czasach prehistorycznych i odkryciach z tamtych czasów zatrzymanych w skamielinach oraz w pracowni multimedialnej zapoznali się z florą i fauną Ojcowskiego Parku Narodowego.

Drugiego dnia odbyły się przede wszystkim zajęcia terenowe z Panem Januszem, który podczas przejście z grupą od siedziby Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego po Grodzisko w praktyce przeprowadził blok tematyczny z geografii oraz historii terenu. Podczas spaceru grupa odwiedziła kościół a właściwie kaplicę św. Józefa na wodzie, poznała historię i architekturę obiektu. Następnie trasa szkoleniowa biegła przy symbolicznej mogile braci Zdulskich, którzy zginęli w domu od pocisku artyleryjskiego podczas I Wojny Światowej. Kolejny przystanek przy Bornionówce gdzie utrzymano w stylu sprzed 100 lat młyn wodny oraz tartak wodny. Skała skamieniałego Wędrowca wyznaczyła poniekąd kierunek do pustelni błogosławionej Salomei. Przyszli przewodnicy zdobyli wzniesienie na którym swego czasu znajdował się gród Bolesława Wstydliwego o który zabiegał zbrojnie Konrad Mazowiecki a następnie przeszli do Świątyni która już w średniowieczu najprawdopodobniej była klasztorem. Na tyłach świątyni mogli zobaczyć zarówno miejsce modlitwy sióstr klarysek oraz pustelnie którą zamieszkiwały. Dalsza część drogi biegła już czerwonym szlakiem poprzez las buczynowy, koło źródeł Jana i Józefa aż pod sam zamek. Zamek Ojcowski – jeden z wielu na Tarsie Orlich Gniazd Kazimierza Wielkiego również był punktem prezentacji historycznej przeprowadzonej przez Pana Janusza. Pokazał on nie tylko aspekty i znaczenie militarne budowli ale również pokazał panoramę na Ojców z otaczającymi go wzniesieniami jak Góra Chełmowa, Góra Rusztowa, Góra Krzyżowa czy Złota Góra. Końcowy panel szkolenia w tym dniu obejmował życie oraz funkcjonowanie w OPN nietoperzy, które stały się symbolem tegoż to parku.

Trzeci i ostatni dzień był okazją do zapoznania się uczestników szkolenia przede wszystkim z ochroną przyrody i krajobrazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zagrożeń jakie niesie bliskie sąsiedztwo dużych aglomeracji przemysłowych jak Kraków czy Górnośląski Okręg Przemysłowy. Po podsumowaniu całego szkolenia grupa przystąpiła do egzaminu końcowego. Teraz oczekują na licencje przewodników OPN oraz rozpoczęcie sezonu by móc podzielić się zdobytą wiedzą z turystami (zazwyczaj tymi najmłodszymi).

JPHD6016NUXG2105NGAP7424MWEN9850LRQI8613LJWG7207KPGQ1503KMHR9191JPHD6016