Dania - Przewodniknazwa Państwa: Dania
kontynent: Europa
stolica: Kopenhaga
powierzchnia: 43 094 km²
ludność: 5 336 394
język: Duński
waluta: Korona duńska (DKK) - 1 korona duńska = 100 öre
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Całkowicie został zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski.
zasilanie: 220V

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE

Dania położona jest w Europie Północnej na Półwyspie Jutlandzkim oraz na wyspach rozdzielających Morze Północne i Morze Bałtyckie. Graniczy z Niemcami. Dania jest krajem nizinnym. Najwyższe wzniesienie Yding Skovhoj we wschodniej Jutlandii sięga jedynie 172m n.p.m. Zasadnicza część powierzchni Dani to długi wąski Półwysep Jutlandzki (29650 km²), reszta rozsiana jest na wielu wyspach. Trzy największe to Zelandia, Fionia oraz Lolland Bornholm i Falster. Spośród 483 wysp należących do Danii tylko 100 jest zamieszkałych. W zachodnim i północno-wschodnim wybrzeżu półwyspu znajduje się szereg mierzei, które tworzą zalewy lub jeziora, na wschodzie zaś wąskie zatoki, które wżynają się głęboko w ląd. Większość wysp i Półwysep Jutlandzki cechuje krajobraz polodowcowy. W centalnej jego części wznosi się olbrzymia hałda pochodzenia morenowego, natomiast na zachód od niej rozciągają się obszary piasku naniesionego przez strumienie spływające z topniejącego lodowca. Wschodnia część półwyspu oraz najważniejsze wyspy, z wyjątkiem Bornholmu, pokrywają głazy i glina morenowa, która dodatnio wpływa na jakość gleb wykorzystywanych pod uprawy. Wybrzeże jest silnie rozczłonkowane. Bornholm zbudowany jest ze starego granitu.


KLIMAT

Wpływ Oceanu Atlantyckiego sprawia, że z wyjątkiem okresowych fal zimnego powietrza, klimat anii jest łagodny. W Kopenhadze średnia temperatura stycznia wynosi 0°C, natomiast lipca 17°C. Rocznie spada około 80 cm deszczu.


Średnie temperatury Dani (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-2°-3°-1°12°19°22°21°14°10°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
504034384350656461595051
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Duńczycy 97%, Turcy, Skandynawowie, Eskimosi.
Grupy wyznaniowe: luteranie 89%, inni protestanci 1%, katolicy 1%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.


PASZPORT

Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Turysta przybywający do Danii ma obowiązek okazania biletu powrotnego. W razie jego braku, jak również w razie braku odpowiednich środków finansowych na cały okres pobytu policja graniczna może odmówić wjazdu.


ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA

Turysta powinien posiadać minimum 500 DKK na jeden dzień pobytu. W marcu 2001 r. Dania przystąpiła do Układu z Schengen, zakładającego zniesienie kontroli na granicach pomiędzy państwami-członkami Układu. Oznacza to, że osoba przybywająca do Danii bezpośrednio z terytorium jednego z krajów Schengen nie jest już poddawana wjazdowej kontroli paszportowej przez duńskie służby. Nie zwalnia to jednak nikogo z obowiązku bezwzględnego przestrzegania zasad wjazdu.


MELDUNEK

W Danii nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przybywających w celach turystycznych. Uprawnienia policji zezwalają na przeprowadzenie kontroli legalności pobytu i posiadanych środków finansowych w trakcie całego pobytu cudzoziemca w Danii. W razie popełnienia przestępstwa i orzeczenia przez duńską policję zakazu wjazdu do Danii, należy liczyć się z tym, że zakaz ten może obowiązywać na terytorium pozostałych państw Schengen.


PRAWO JAZDY

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe, polskie prawo jazdy jest respektowane. Obowiązkowe natomiast jest posiadanie "zielonej karty" lub wykupionej na granicy polisy ubezpieczeniowej Duńskiego Związku Międzynarodowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych (Dansk Foreningfor International Motorkoeretoejforsikring). Dokument ten musi być podpisany oraz jednoznacznie stwierdzać fakt obowiązywania ubezpieczenia na terenie krajów Unii Europejskiej.
W wielu miejscach parkowanie wymaga posiadania zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Złamanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi odebranie prawa jazdy. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo.


OPIEKA MEDYCZNA

Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Nie ma też obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego, ale jest to wskazane ze względu na wysokie koszty leczenia. Jedynie w nagłych wypadkach turysta może zostać przyjęty do szpitala i otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Ceny za jeden dzień pobytu w szpitalu są zróżnicowane i w zależności od rodzaju leczenia wynoszą od 2000 do 6000 DKK (nie licząc zabiegów i operacji). Wizyta u lekarza kosztuje od 300 do 1000 DKK. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.


BEZPIECZEŃSTWO

Dania uchodzi za kraj bezpieczny dla turystów. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po jej terytorium.


PRZEPISY CELNE

Obowiązują dość rygorystyczne przepisy dotyczące wwozu świeżej żywności, zwłaszcza mięsa i wędlin. Nie wolno wwozić m. in. surowego mięsa i ryb, produktów zawierających mięso wieprzowe, dziczyzny. Łączna waga produktów zwierzęcych wwożonych przez jedną osobę nie może przekraczać 1 kg. Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności, karą grzywny oraz wydaleniem i zakazem wjazdu. Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania. Zabroniony jest wwóz noży i scyzoryków sprężynowych, niezależnie od długości ostrza, oraz wszelkich innych noży o długości ostrza powyżej 7 cm.
Podejmowanie pracy bez zezwolenia, próby przemytu bądź sprzedaży nawet niewielkich ilości papierosów lub alkoholu są powodem zatrzymania, nałożenia bardzo wysokich kar, wydalenia i zakazu wjazdu do Danii.
Nie ma ograniczeń kwotowych dotyczących wwozu i wywozu środków płatniczych. Kwoty powyżej 100 000 DKK (lub równowartości w innej walucie) podlegają zgłoszeniu.


PRAWO MIEJSCOWE

Zabronione jest podróżowanie autostopem na autostradach, sprzedaż uliczna bez zezwolenia, nocowanie na ulicach lub w parkach. Należy zachowywać paragony potwierdzające zakup towarów oraz wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia - policja celna może zażądać okazania rachunków, których brak grozi poważnymi konsekwencjami. W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel.565-29-00; fax:565-29-70, 565-29-73
e-mail: wawamb@wawamb.um.dk

Wydział Handlowy
tel.:565-29-17, fax.:565-29-73

Wydział Rolny
tel.:565-29-27

Wydział Wizowy
tel.:565-29-14, fax.:565-29-72


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
tel.  (+45) 39 46 77 00 ; fax. (+45) 39 46 77 66
e-mail: mail@ambpol.dk
strona internetowa: www.ambpol.dk

Wydział Konsularny
Richelieus Alle 10, 2900 Hellerup
tel.  (+45) 39 46 77 20  lub 21; fax. (+45) 39 46 77 88
e-mail: konsulat@ambpol.dk
Dyżur konsularny:  (+45) 20 61 19 17 

Konsulat RP w Aarhus
Konsul Honorowy: Ole Lykke Ravnsbo, Strandvejen 94, 8100 Aarhus C
tel.  (+45) 87 34 34 34 ; fax. (+45) 87 34 34 00
e-mail: office@interlex.dk

Konsulat RP w Svendborgu
Konsul Honorowy: Jan Krossteig, Sankt Nicolaigade 11, 5700 Svendborg
tel.  (+45) 62 21 67 88 ; fax. (+45) 62 21 67 00
e-mail: polen@mail.dk

Konsulat RP w Roenne
Konsul Honorowy: Roar Bendtsen Schou, Sandemansvej 6, 3700 Roenne
tel.  (+45) 56 95 25 22 ; fax. (+45) 56 95 25 23
e-mail: rb.schou@beck-liner.com

Konsulat RP w Kolding
Konsul Honorowy: Peter Taero Nielsen, Birkemose Alle 41, DK 6000 Kolding
tel.  (+45) 76 34 48 00  (j.skandynawskie, j. angielski, j. niemiecki)
fax. (+45) 76 34 48 01
e-mail: consulate@tnh.dk (aktywny od sierpnia)
www: www.tnh/consulate (aktywny od sierpnia)