Czechy - Przewodniknazwa Państwa: Czechy
kontynent: Europa
stolica: Praga
powierzchnia: 78 866 km²
ludność: 10,2 mln
język: Czeski
waluta: Korona czeska (CZK)
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Dla pobytu do 90 dni dla obywateli UE nie obowiązuje.
zasilanie: 230V (wtyczki typu E)

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE

Czechy są państwem bez dostępu do morza, polożonym w Europie Środkowej i raniczącym z: Austrią, Niemcami, Polską i Słowacją. Przeważająca część Czech leży na wyżynno-górskim obszarze Masywu Czeskiego, na którego peryferiach z 3 stron wznoszą się stare góry zrębowe Szumawa (wys. do 1378 m), Las Bawarski, Las Czeski, Rudawy oraz najwyższe w Czechach - Sudety (graniczna z Polską - Śnieżka, 1602 m). W środkowej części Masywu Czeskiego znajduje się zapadlisko tektoniczne - Nizina Połabska z doliną górnej Łaby. Na południu występują kotliny: Trzebońska i Budziejowicka. Wschód Czech to morawsko-śląski pas obniżeń, oddzielający Masyw Czeski od Karpat. Główne rzeki Czech to: Łaba z dopływami Wełtawą, Ohrzą i Izerą, Morawa oraz Odra z Opawą i Olzą. Występuja na nich liczne zbiorniki retencyjne (m.in. jeziora: Orlickie, Lipieńskie, Slapskie na Wełtawie). Czechy słyną z licznych źródeł mineralnych, głównie cieplic (Karlowe Wary (73°C), Jańskie Łaźnie (29,6°C)). Około 30% powierzchni kraju porastają głownie lasy iglaste, miejscami mieszane z udziałem buka, jodły i świerka. W celu ochrony pierwotnej szaty roślinnej i rzadkich gatunków zwierząt utworzono Krkonoský národni park (385 km2) oraz liczne rezerwaty leśne, geologiczne, torfowiskowe i faunistyczne.


KLIMAT

Klimat umiarkowany ciepły ze średnią temperaturą stycznia wahającą się od -1°C na zachodzie do -3°C na wschodzie i lipca - od 18°C do 19°C, w górach chłodniej. Średnia roczna suma opadów wynosi: 500-800 mm, w górach natomiast nawet ponad 1000 mm. Maksymalne opadów występują latem latem.

Średnie temperatury Czech (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-5°-4°13°21°23°22°13°-3°Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
202020304557635736302222
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Czesi 81%, Morawianie 13%, Słowacy 3%, Węgrzy.
Grupy wyznaniowe: katolicy 39%, protestanci 5%, prawosławni 3%, bezwyznaniowi 40%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY:

Obywatel polski może przebywać na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni bez wizy. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Uzyskanie pozwolenia na pobyt powyżej 90 dni jest możliwe tylko za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Czeskiej.


PASZPORT:

Przestrzegana jest zasada, aby ważność paszportu była dłuższa niż deklarowany pobyt co najmniej o 90 dni. Osoby zamieszkałe w pasie 15 km od granicy (dotyczy obszaru całej gminy, nawet jeśli sięga dalej) w ramach "Umowy o małym ruchu granicznym" mogą przekraczać granicę na podstawie dowodu osobistego, przy czym ich pobyt nie może trwać dłużej niż siedem dni.
Służba graniczna może zażądać od podróżnego przedłożenia jednego z dokumentów: dokumentu potwierdzającego środki finansowe na pobyt w Czechach (1065,00 koron czeskich na jeden dzień) lub poświadczonego notarialnie zaproszenia, wystawionego nie wcześniej niż 90 dni przed wyjazdem, biletu powrotnego bądź środków na pokrycie kosztów powrotu, dokumentu o zapewnieniu zakwaterowania na terenie Republiki Czeskiej, wizy państwa docelowego - o ile jest obowiązkowa (dotyczy to podróżnych w ruchu tranzytowym), wypełnienia i podpisania karty przekroczenia granicy wraz z dwiema fotografiami.
Podróżujący samolotami powinni pamiętać, że w związku z wydarzeniami z dnia 11 września br. w Nowym Jorku, podobnie jak w wielu innych krajach, wydłużył się czas odprawy paszportowo-bagażowej na lotniskach do dwóch godzin przed planowanym czasem odlotu.


PRAWO JAZDY I PRZEPISY DROGOWE:

Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. Wymagane jest posiadanie "zielonej karty", minimum na 15 dni. W Czechach obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym - 50 km/godz. , w terenie nie zabudowanym- 90 km/godz. , na autostradach - 130 km/godz. Wymagane są opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu, które wynoszą: roczna na pojazdy do 3,5 t - 800 CZK, na pojazdy od 3,5 do12 t - 6000 CZK, ponad 12 t - 12 000 CZK, miesięczna na pojazdy do 3,5 t - 200 CZK, od 3,5 do 12 t- 1000 CZK, ponad 12 t - 2000 CZK, dziesięciodniowa na pojazdy do 3,5 t - 100 CZK, od 3,5 do12 t - 400 CZK, ponad 12 t - 800 CZK. Naklejki potwierdzające uiszczenie opłaty można nabyć na przejściach granicznych, niektórych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Brak naklejki (przy kontroli na autostradzie) może być ukarany mandatem w wysokości do1000 CZK (w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez urząd powiatowy - nawet do 5000 CZK).

Mandatem w wysokości do 1000 CZK policja drogowa może ukarać za brak naklejki "PL", a także za inne wykroczenia nie zagrażające bezpośrednio życiu uczestników ruchu drogowego. Przekroczenie prędkości może kosztować nawet 2000 CZK. Natomiast mandat 5000 CZK może być nałożony np. na kierowcę samochodu ciężarowego, który nie przestrzega zakazu jazdy autostradą w czasie weekendu.

Dnia 1 stycznia 2001 roku w RCz weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym; najważniejsze zmiany to m. in. : pieszy ma pierwszeństwo na przejściach dla pieszych, w czasie jazdy samochodem młodzież do 12 roku życia (ewentualnie do 18. roku życia, jeśli osoba ma mniej niż 150cm wzrostu) obowiązkowo musi używać "systemu przytrzymującego" (fotelik samochodowy lub dwupunktowe pasy bezpieczeństwa), zakazane jest używanie w czasie jazdy telefonów komórkowych, nie wolno wyrzucać z samochodów żadnych przedmiotów (śmieci, papierosów itp. ), w okresie zimowym (tzn. w okresie obowiązywania czasu środkowoeuropejskiego) obowiązuje jazda z włączonymi światłami pozycyjnymi i mijania, obowiązkiem jest zgłoszenie odpowiednim organom wypadku, w wyniku którego szkoda przekroczyła 20 000 CZK.


UBEZPIECZENIA:

Każdy turysta winien posiadać ubezpieczenie od wypadków. Zalecane jest wykupienie w Polsce stosownej polisy ubezpieczeniowej.


OPIEKA MEDYCZNA:

Na terenie Republiki Czeskiej nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. W przypadku nagłego zachorowania i urazów polscy turyści mają prawo do bezpłatnej opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. O zakresie tej pomocy decydują miejscowi lekarze. Inne usługi medyczne są odpłatne.


BEZPIECZEŃSTWO:

Należy zachować szczególną ostrożność w środkach komunikacji publicznej, zwłaszcza w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Czech, z uwagi na częste kradzieże. Podobnie częste są przypadki kradzieży samochodów. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju.


PRZEPISY CELNE:

Bez cła można wwieźć (dla potrzeb własnych) 1 l alkoholu,2 l wina i 200 sztuk papierosów. Za towary wwożone, których wartość nie przekracza 6000 CZK, nie pobiera się opłat celnych (norma dla podróżnego powyżej 15. roku życia; dla podróżnego poniżej 15. roku życia - 3000 CZK). Towary o większej wartości należy zgłaszać do odprawy celnej. Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do pięciu lat.


OGRANICZENIA DEWIZOWE:

Cudzoziemiec może wwieźć środki finansowe (w dowolnej walucie) o równowartości do 300 tys. CZK. Większość praskich kantorów (směnárna) wymienia polskie złotówki. W czeskich bankach polska złotówka nie jest wymienialna.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel.:628-72-21 do 25; fax:629-80-45
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz

Wydział Ekonomiczny i Handlowy
tel.:628-19-57; 629-48-59; fax:621-98-80

Wydział Konsularny
tel.: 628 72 21-25 

Biuro Attaché Obrony
tel.:621-89-80, 621-71-57; fax:621-71-57


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
ul. Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
tel.  0-0420-257-099-500 ; fax. 0-0420-257-530-399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz
strona www: www.prague.polemb.net

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
Hradešínská 1931/58, 101 00 Praha 10
Tel.:  (+420) 271732342  - Fax: (+420) 272735442
e-mail: weh@weh.cz
strona internetowa www.weh.cz

Wydział Konsularny
V úžlabině 14 100 00 Praha 10
tel. 00420.224.228.722 - 4; fax. 00420.2 24.227.320
e-mail: konspol@mbox.vol.cz

Konsulat RP w Brnie
Konsul Honorowy: Petr Mrkývka
Kolište 13, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel./fax.  (00420) 545 534 268 
e-mail: konsulatbrno@wp.pl

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava
tel.  00420.596.118.074 , 76; fax. 00420.596.118.073
e-mail: konsulatrp.ostrawa@iol.cz
strona internetowa: http://konsulatrp.filus.edu.pl