Francja - Przewodniknazwa Państwa: Francja
kontynent: Europa
stolica: Paryż
powierzchnia: 547 030 km²
ludność: 60,2 mln
język: Francuski
waluta: Euro (EUR)
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Dla pobytu do 90 dni dla obywateli UE nie obowiązuje.
zasilanie: 230V (wtyczki typu E)

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE

Francja leży w zachodniej Europie pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Morzem Śródziemnym. Graniczy z takimi państwami jak: Andora, Belgia, Hiszpania, Luksemburg, Monako, Niemcy, Szwajcaria i Włochy. Francja jest największym krajem Europejskim. Na jej terytorium znajduje się najwyższy szczyt w Europie - Mont Blanc w Alpach. Alpy rozciągają się w południowo-wschodniej części kraju na granicy z Włochami i Szwajcarią. Na południe od Alp znajdują się góry Jura, zaś na południowym-zachodzie pasmo Pirenejów - młodych gór fałdowych. Pocięta dolinami wyżyna Masywu Centralnego jest o wiele starsza. Pozostałośco starych masywów górskich (Ardeny, Wogezy, Masyw Armorykański) rozsiane są również na północy i na wschodzie. Ponad 60% powierzchni zajmują niziny, którymi spływa do morza pięć rzek: Garonna, Sekwana, Loara, Rodan oraz Saona.


KLIMAT

Na klimat północno-zachodniej części Francji wpływa prąd Północnoatlantycki nadając mu morskich właściwości. We wschodniej części kraju zimy są bardziej mroźne, natomiast lata cieplejsze. Rzadziej pada tam deszcz. Na południu lata są suche i upalne, za to zimy bardzo wilgotne. Średnia temperatura stycznia waha się od 7°C w okolicy Brestu, 6°C w Marsylii do 2°C w Strasbourgu. Na wybrzeżu zachodnim roczne opady często przekraczają 80 cm, podczas gdy na zachodzie bywają mniejsze niż 60 cm. Klimat w górach jest chłodniejszy i bardziej wilgotny. Tam roczne opady, z których duża część przypada na śnieg, wynoszą ponad 100 cm.

Średnie temperatury Francji (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
11°15°24°25°24°16°12°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
594840455959606158515150
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Francuzi 94%, Portugalczycy 2%, Algierczycy 1%, Marokańczycy 1%.
Grupy wyznaniowe: katolicy 90%, protestanci 2%, muzułmanie 1%, żydzi 1%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni (w departamentach zamorskich przez okres do 30 dni). Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Z obowiązku wizowego zwolnione są osoby powyżej 18 lat, udające się na pobyt dłuższy niż trzy miesiące w celu odbycia studiów w szkole wyższej lub wykonywania działalności zarobkowej w ramach stażu zawodowego, jako uzupełnienie wykształcenia. Osoby te są zobowiązane do niezwłocznego wystąpienia o karty tymczasowego pobytu po wjeździe do Francji. Wizy uprawniające do dłuższych pobytów, nauki, pracy lub też uprawniające do otrzymania tymczasowych kart pobytu wydawane są po przedstawieniu wymaganych dokumentów wyłącznie przez Wydział Konsularny Ambasady Francji w Warszawie lub Konsulat Generalny Francji w Krakowie, a nie przez prefektury policji na terenie Francji.


PASZPORT

Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Niema obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe. Francuskie służby kontroli imigracyjnej mogą zażądać przy wjeździe do Francji: od turystów - okazania dokumentów potwierdzających rezerwację hotelu, uczestnictwo w wycieczce, posiadanie środków finansowych wystarczających na pobyt i powrót (przyjmuje się kwotę ok. 45 euro na dzień pobytu); od osób podróżujących w celach prywatnych lub rodzinnych - okazania środków finansowych i/lub zaproszenia osoby przyjmującej; od osób podróżujących w celach służbowych - przedstawienia dokumentów związanych z charakterem podróży (np. korespondencja, kontrakty, zaproszenia, wezwania instytucji francuskich). Służby te są uprawnione do indywidualnej oceny sytuacji każdego cudzoziemca i ewentualnego odmówienia mu wjazdu. W takim przypadku cudzoziemiec ma prawo skontaktować się z konsulatem lub osobą zapraszającą.


ZDOLNOŚĆI PŁATNICZE

Obywatele polscy udający się do Wielkiej Brytanii tranzytem przez Francję (Calais - Dover) winni w razie odmowy wjazdu na terytorium Anglii posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do Polski.


MELDUNEK

Najbliższy polski Konsulat Generalny znajduje się w Lille. We Francji nie ma obowiązku meldunkowego. Cudzoziemiec ma obowiązek wypełnić kartę identyfikacyjną w hotelu.
Policja i żandarmeria są uprawnione do kontrolowania tożsamości cudzoziemców oraz długości i legalności ich pobytu we Francji.
W przypadku braku paszportu lub przekroczenia dozwolonego okresu pobytu cudzoziemiec może być zatrzymany, a następnie administracyjnie wydalony z terytorium Francji z możliwością orzeczenia zakazu wjazdu do Francji na okres od roku do trzech lat.


PRAWO JAZDY

Francja honoruje zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo jazdy. Krajowe prawo jazdy podlega wymianie w ciągu roku od daty uzyskania prawa pobytu. Autostrady we Francji są płatne. Dozwolona prędkość: 50 km/godz. na terenie zabudowanym, 90 km/godz. na obszarze nie zabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie. Kierowcy autokarów wycieczkowych i samochodów ciężarowych są bezwzględnie obowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i przerw w jeździe. Nie respektowanie tych zasad karane jest wysokimi grzywnami (od kilku do kilkunastu tysięcy euro). Konsulaty nie mają możliwości opłacania mandatów ani wpływania na miejscowe władze w celu odstąpienia od wymierzenia kary.


UBEZPIECZENIA

Istnieje bezwzględny obowiązek posiadania ubezpieczenia samochodowego, ważnego w państwach Unii Europejskiej (polisa autocasco).


OPIEKA ZDROWOTNA

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w interesie turystów leży nabycie w kraju polisy ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Jedna doba w szpitalu kosztuje średnio od 600 do 1500 euro, a koszt wizyty u lekarza specjalisty waha się od 30 do 70 euro. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie są wymagane szczepienia.


BEZPIECZEŃSTWO

W Paryżu i innych dużych miastach oraz na Lazurowym Wybrzeżu w miejscach użyteczności publicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, sklepy, plaże na południu Francji) szerzy się plaga kradzieży kieszonkowych i drobnych rozbojów. Nie należy pozostawiać dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w pokojach hotelowych oraz w samochodach.


PRZEPISY CELNE

Nie obowiązują restrykcje celne odbiegające od norm obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Wwóz lub wywóz gotówki, której łączna wartość przekracza 7600 euro, podlega zgłoszeniu celnemu. Można wwieźć upominki o łącznej wartości180 euro. Służby celne przeprowadzają kontrolę nie tylko na przejściach granicznych, lecz również w głębi terytorium. Za przemyt i handel narkotykami grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wwóz podrobionych artykułów znanych firm francuskich jest karany.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Francuskiej
ul. Puławska 17, V, VIII i IX piętro, 02-515 Warszawa
tel.:529-30-00; fax:529 30 01
e-mail: ambassade@sunik.pagi.pl
ip-varsovie@diplomatie.fr

Biuro Attaché Obrony
tel.:529-31-50; fax:529-31-60

Wydział Kulturalny, Naukowy i Współpracy
tel.:529-30-00, 529-30-71 i 73 (sekretariat)
fax:529-30-08 (numer ogólny),
529-30-09 (współpraca w dziedzinie edukacji)

Wydział Konsularny
tel.:529-30-00, 529-30-57 (sekretariat);
fax:529-30-04

Wydział Handlowy
tel.:529-31-00; fax:529-31-01;
e-mail: varsovie@dree.org


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
1 rue de Talleyrand, 75007 Paris, France
tel.  (0-033) 14 31 73 405 ; fax. (0-033) 14 31 73 407
e-mail: info@ambassade.pologne-org.net
strona www: www.ambassade.pologne.net

Konsulat Generalny RP w Paryżu
5 rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.  (0-033) 14 31 73 422 ,  14 31 73 474 ; fax. 14 31 73 434
e-mail: info@consulat-pologne-paris.com.fr
www.consulat-pologne-paris.com.fr

Konsulat Generalny RP w Lille
45 Boulevard Carnot, 59000 Lille, France
tel.  (0-033) 3- 2014 41 80 ; telefon dyżurny: 0607220069
fax. (0-033) 3 - 2014 46 50
e-mail: consupl.lille@wanadoo.fr
www.ambassade.pologne.net

Konsulat Generalny RP w Lyonie
79 rue Crillon, 69006 LYON, Cédex 06, France
tel.  (0-033) 04 78-93-14-85 ; fax. (0-033) 4 37 51 12 36
e-mail: lyon@consulat.pologne-org.net
strona www: www.lyon.consulat.pologne.net

Konsulat Generalny RP w Strasburgu
2 rue Geiler, 67000 Strasbourg, France
tel.  (0033) 388 37 23 20 ; fax.(0033) 388 37 23 30
strona www: www.consulat-pologne-strasbourg.org
e-mail: kgrps@consulat-pologne-strasbourg.org

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy
2 rue Geiler, 67000 Strasbourg, France
tel.  (0-033) 388 37 23 00 ; fax. 388 37 23 10
Dyżurny tel. kom.  (0033680418764) 
e-mail: rep.perm@coe-poland.org
www.coe-poland.org

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu
136, rue de Longchamp, 75116 Paris, France
tel.  (0033) 156285760 ; fax. (0033) 156289466
e-mail: pol.deleg@oecd.pologne-org.net, info@oecd.pologne.net
www.oecd.pologne.net

Konsulat RP w Bordeaux
Konsul Honorowy: Bertrand de Bentzmann (francuski)
Beraud-Sudreau S.A., 2, Place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex
tel.  (0033) 556 794 444 ; fax. 556 795 265

Konsulat RP w Rennes
Konsul Honorowy: Michel Dorin (francuski, polski, angielski, niemiecki)
Dories Consultants, Avenue des Peupliers, 35510 Cesson Sevigne
tel.  (0) 2-99-83-81-82 ; fax. (0) 2-99-83-91-95
e-mail: dories@dories.com

Konsulat RP w Toulouse
Konsul Honorowy: Longin Fourdrinier
21, rue Volta, 31000 Toulouse
tel./fax.  (0033) 561 638 168 
e-mail: l.fourdrinier@magcos.com