Belgia - Przewodniknazwa Państwa: Belgia
kontynent: Europa
stolica: Bruksela
powierzchnia: 30 510 km²
ludność: 10 241 506
język: Flamandzki, francuski, niemiecki
waluta: Euro= 100 centymów
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Całkowicie został zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski.
zasilanie: 220 V

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE
Belgia leży w północnej części Europy Zachodniej, nad Morzem Północnym. Graniczy z takimi państwami jak: Francja, Holandia, Luksemburg i Niemcy. Wzdłuż krótkiego (66 km) wybrzeża rozciąga się strefa piaszczystych wydm. Sąsiaduje z nimi pas polderów (ziem odebranych morzu)oraz równinna, piaszczysta Nizina Flandryjska, odwadniana przez rzekę Skaldę i sięgajaca aż po Brukselę. Między stolicą a rozległą doliną Sambry i Mozy znajduje się lekko falista równina, a dalej na południe - górzysty obszar Ardeonów. Grzbiety niższych (do 300 m n.p.m.) Ardeonów Niskich zbudowane są z piaskowca, a doliny powstały w obrębie wapieni. W południowej części góry są wyższe - centralny masyw, zbudowany ze starych, odpornych skał, przekracza 600 m n.p.m., pokryty jest lasem i wrzosowiskami. Najdłuższymi rzekami Belgii są: Moza i Skalda. Sieć rzek i łączących je kanałów jest niezwykle gęsta. Obszary leśne zachowały się jedynie w rejonie Ardenów i Campine. Pozostałe lasy zostały wykarczowane i przeznaczone pod uprawę.


KLIMAT

Sąsiedztwo oceanu sprawia, że klimat Belgii jest łagodny i wilgotny. średnia temperatura stycznia wynosi w Brukseli 2°C, a lipca 17°C. W głębi kraju zimy są ostrzejsze. W wyższych partiach Ardeonów temperatura nie przekracza latem 15°C, a zimą spada poniżej zera. średni roczny opad wynosi około 800 mm na wybrzeżu, zmniejszając się w głębi kraju i wzrastając do ponad 1000 mm w górach na południu.


Średnie temperatury Belgii (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-1°13°22°23°22°16°11°Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
666057596178888072808090
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Flamandowie 60%, Walonowie 39%;
Grupy wyznaniowe: katolicy 75%, wolnomyśliciele 12%, protestanci 1%;WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY:

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy.


PASZPORT:

W trakcie kontroli paszportowej władze belgijskie zwracają szczególną uwagę na wygląd polskich paszportów. Paszport ze śladami uszkodzeń może być zakwestionowany (jako dokument ze znamionami sfałszowania) przez policję na przejściach granicznych lub podczas kontroli drogowych wewnątrz kraju. Właściciel takiego paszportu może być cofnięty z granicy lub deportowany do Polski (dotyczy to głównie podróży lotniczych).


ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA:

Zgodnie z przepisami Schengen ustalana jest corocznie wysokość kwoty na każdy dzień pobytu w państwach UE. W Belgii wynosi ona 37 euro oraz 50 euro w przypadku zatrzymania się w hotelu. Nie ma obowiązku okazywania biletów powrotnych.


MELDUNEK:

Obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców jest w Belgii rygorystycznie przestrzegany. Należy zameldować się w urzędzie gminnym w miejscu zamieszkania (jeżeli nie jest to hotel) w ciągu pierwszych trzech dni (zakładając, że pobyt przekroczy osiem dni).
Biorąc pod uwagę skrupulatność władz belgijskich w sprawdzaniu dokumentów obywateli polskich, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by posiadać właściwe, zgodne z przepisami numery rejestracyjne samochodu; w przypadku podróży samochodem przy przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej uzyskać w paszporcie niemiecką pieczątkę poświadczającą przekroczenie granicy, a w przypadku podróży samolotem - uzyskać w paszporcie pieczątkę wjazdową belgijskiej straży granicznej. Uwaga: Wyżej wymienione pieczątki są wymagane przy meldowaniu się w urzędzie gminy, a ich brak traktowany jest jako próba nielegalnego pobytu w kraju, za co grozi deportacja. Osoby deportowane otrzymują zakaz wjazdu do Belgii i pozostałych państw Schengen na okres do trzech lat, w zależności od towarzyszących sprawie okoliczności.


PRAWO JAZDY:

Nie ma obowiązku posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Honorowane jest polskie prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego są surowe. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od 200 do 370 euro. Najwyższa grzywna dla obcokrajowca nie może jednak przekraczać 745 euro.
Istnieje obowiązek posiadania "zielonej karty". Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe.


UBEZPIECZENIA:

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są w Belgii uznawane.


OPIEKA MEDYCZNA:

Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi 37 euro, doba pobytu w szpitalu - 250euro. Dodatkowo ponosi się koszty badań i środków medycznych. Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i wymogu szczepień.


BEZPIECZEŃSTWO:

Brak specjalnych zagrożeń przestępczością. Należy jednak uważać na kieszonkowców (kradzieże pieniędzy, paszportów), a także liczyć się z możliwością włamania do samochodu i kradzieży pozostawionych tam rzeczy - dotyczy to dużych miast, w tym głównie Brukseli. Nie ma żadnych ograniczeń w podróżowaniu po kraju.


PRZEPISY CELNE:

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych norm.


ZALECENIA:

Należy zwrócić uwagę na: w przypadku podróży samochodem - posiadanie w paszporcie niemieckiej pieczątki przekroczenia granicy polsko-niemieckiej, wymaganej w celu dopełnienia formalności związanych z zameldowaniem w urzędzie gminy; w przypadku podróży samolotem - posiadanie w paszporcie pieczątki wjazdowej belgijskiej straży granicznej. Brak ww. pieczątek uniemożliwia zameldowanie się w urzędzie gminy i w konsekwencji grozi wydaleniem (brak zameldowania traktuje się jako próbę nielegalnego pobytu). Osoby wydalone otrzymują zakaz wjazdu do Belgii i pozostałych państw Schengen od ośmiu do trzech lat, w zależności od towarzyszących tej sprawie okoliczności. posiadanie właściwych, zgodnych z przepisami, numerów rejestracyjnych samochodu.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE:

Ambasada Królestwa Belgii
ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa
tel.: 827 02 33-34 , 828 62 11; fax:828 57 11
telex:813340 belg pl
e-mail: ambabel.warsaw@pol.pl
warsaw@diplobel.org

Biuro Attaché Obrony
ul. Powstańców Warszawy 16, 05-092 Łomianki
tel.:751 98 20; fax:751 22 97

Biuro Rolne
ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa
tel.:828 38 55; fax:828 38 54

Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Regionu Walońskiego
tel.:827-70-00, 827-54-69; fax:827-66-27
e-mail: office@awex-varsovie.com.pl

Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Regionu Flamandzkiego
tel.:827-83-18, 827-87-09; fax:827-81-36
e-mail: vlev.warschau@pol.pl

Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Regionu Brukseli-Stolicy
pl. Bankowy 2, 21/24, 00-095 Warszawa
tel.:531-18-24, 531-18-26; fax:531-18-26
e-mail: brussels-polska@pol.pl

Biuro Delegata Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walońskiego
Ambasada Belgii w Pradze
Karlovo námesti 24, CZ-100 00 Praha


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ:

Ambasada RP
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel. ( 0-0322 739-01-01  lub 00; fax. (0-0322) 736-18-81
e-mail: polambbxl@skynet.be
www: www.polembassy.be

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Kwaterze Głównej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Bld Leopold III, 1110 Brussels
tel.  (0-0322) 707 13 88 , 707 11 17; fax. 322 707 13 89
www: www.nato.int/poland

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
282-284 Avenue de Tervuren , B-1150 BRUXELLES
tel.  (0-0322) 77-77-200 , 77-77-203; fax. (0-0322) 77-77-297, 77-77-298
e-mail: mail@polrepeu.be
www.polrepeu.be

Konsulat Generalny RP
Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles, Belgique
tel. centrala (czynna całš dobę):  0032 273 90 100  lub 101
tel. sekretariat KG (codziennie od 8.30 do 16.30):  00-322-7390121 
fax. 00-322-7364459 lub 7360464
e-mail: info@konsulat.be
www.konsulat.be

Konsulat RP w La Louviere
(urzšd kierowany przez konsula honorowego)
Konsul Honorowy: Philippe Godfroid (j. francuski, j angielski)
13, rue Boucquéau, 7100 La Louviére
tel.  +32 6 422.23.49 ; fax +32 6 428.23.82

Konsulat RP w Antwerpii
(urzšd kierowany przez konsula honorowego)
Konsul Honorowy: Eddy van der Pluym (j.niderlandzki, j.francuski, j.angielski, j.niemiecki)
tel.  +32 3 350 06 20 ; fax. + 32 3 350 06 09
evp@pluma.be

Konsulat RP w Gandawie
(urzšd kierowany przez konsula honorowego)
Konsul Honorowy: Jean-Marie A.F. De Baerdemaeker(j.niderlandzki, j.francuski, j.angielski, j.niemiecki, j.polski)
jmdb@pandora.be
tel. + 32 2 582 06 73