Austria - Przewodniknazwa Państwa: Austria
kontynent: Europa
stolica: Wiedeń
powierzchnia: 83 858 km²
ludność: 8,2 mln
język: Niemiecki
waluta: Euro (EUR)
miasta: Wiedeń, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck
ustrój: Republika
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Dla pobytu do 90 dni dla obywateli UE nie obowiązuje.
zasilanie: 230V (wtyczki typu C, F)


INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE
Austria leży w środkowej Europie i nie posiada dostępu do morza. Graniczy z: Czechami, Liechtensteinem, Niemcami, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Węgrami oraz Włochami. Jest krajem alpejskim, jednym z najbardziej górzystych w Europie. Jego południowe i zachodnie prowincje pokrywają Alpy i ich przedgórza. Pasma Alp Wschodnich zajmują 70% powierzchni kraju. Równoleżnikowo usytuowane pasma górkie są od siebie oddzielone prze rzeki Inn, Salzach i Enns - dopływy Dunaju. Wzdłuż jego doliny rozciągają się obszary nizinne. Na północy leży wyżynny obszar - Masyw Czeski. W jego zachodniej części znajdują się góry Szumawa. Wschodnie prowincje oraz Wiedeń usytuowane są w basenie Dunaju.


KLIMAT

Góry w zasadniczy sposób wpływają na kontynentalny klimat Austrii. Zimy są mroźne, a lata słoneczne i ciepłe. Częste ulewy i burze sprawiają, że lato to najwilgotniejsza pora roku. W zimie występują obfite opady śniegu. Najcieplejszą a zarazem najbardziej suchą częścią kraju sąokolice Wiednia - niziny Burgenlandu. Wstyczniu średnia temoeratura wynosi tam około -1°C, natomiast w lipcu ok. 20°C. Średnie temperatury w górach są niższe, a ich szczytowe partie przez cały rok pokrywa śnieg.


Średnie temperatury Austri (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-4°-3°11°15°23°25°24°15°11°-1°Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
404344516370807050535046
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Austriacy 91%, Chorwaci 1%, Węgrzy, Słoweńcy.
Grupy wyznaniowe: katolicy 85%, protestanci 6%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM

WIZY:

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.


PASZPORT:

Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Nie istnieje formalnie ujęty w przepisach obowiązek okazania przy wjeździe biletu powrotnego. Funkcjonariusze austriackiej straży granicznej mogą jednak decyzję o wjeździe cudzoziemca na terytorium Austrii uzależnić od posiadania przez niego biletu powrotnego bądź kwoty ok. 36 euro na dzień pobytu.


MELDUNEK:

Cudzoziemiec zobowiązany jest zameldować się w ciągu trzech dni od daty przybycia na terytorium Austrii. Obowiązkowi temu podlegają także turyści, którzy nocują na polach namiotowych, o ile przebywają na terenie danej gminy dłużej niż trzy dni. Turyści zatrzymujący się w schroniskach są zobowiązani w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt w księgach rejestrujących gości. Członkowie grup turystycznych (co najmniej osiem osób, nie licząc przewodnika) są zwolnieni z takiego obowiązku meldunkowego, o ile przebywają wspólnie przez jeden tydzień w tym samym schronisku. Jeśli pobyt w schronisku jest dłuższy niż dwa miesiące, istnieje obowiązek dopełnienia formalności we właściwych organach meldunkowych. Należy tego dokonać najpóźniej w ciągu trzech dni po upływie dwóch miesięcy.
Organem meldunkowym są urzędy dzielnicowe i gminne. W celu uzyskania zameldowania wypełnia się formularz meldunkowy oraz przedkłada się paszport. Na trzy dni przed planowanym wyjazdem należy się wymeldować. Przepisy przewidują karę grzywny do 215 euro z możliwością zamiany na dwa tygodnie aresztu w przypadku niedopełnienia bądź nieterminowego dopełnienia obowiązku meldunkowego.


PRAWO JAZDY:

Nie istnieje obowiązek posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Osoby przed ukończeniem 18. roku życia nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli posiadają prawo jazdy.


UBEZPIECZENIE:

W Austrii nie istnieje obowiązek ubezpieczeń osobowych.
Turysta podróżujący samochodem musi mieć ubezpieczenie komunikacyjne - "zieloną kartę". Bezwzględnie wymagane jest, by samochód polskiego turysty miał plakietkę "PL" i tzw. winietę(nalepkę) potwierdzającą opłacenie przejazdu autostradami i drogami szybkiego ruchu, jeśli kierowca zamierza nimi jeździć. Cena winiet wynosi dla jednośladów (kategoria A): roczna- 30 euro; dwumiesięczna - 11 euro; dziesięciodniowa - 4 euro;dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna - 70 euro; dwumiesięczna- 22 euro; dziesięciodniowa - 8 euro. Stwierdzenie przez policję braku winiety naklejonej w przewidzianym do tego miejscu grozi grzywną w wysokości 215 euro. Winiety są do nabycia w oddziałach PZMOT w Polsce i na austriackich przejściach granicznych.


KONTROLE DROGOWE I GRANICZNE:

Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie ważne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki i trójkąta ostrzegawczego). Zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego, wymaganego wyposażenia naraża właściciela na wysokie mandaty lub nawet zatrzymanie samochodu. Jeśli turysta nie ma środków płatniczych na opłacenie mandatu, służby graniczne lub policja mogą pobrać do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o wartości zbliżonej do wymierzonej kary. Są wówczas zobowiązane do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu.
Należy pamiętać, że - inaczej niż w Polsce - austriackie służby graniczne mają pełne uprawnienia policyjne. Rygorystycznie traktowane są też ograniczenia prędkości na drogach(dozwolona prędkość w miejscach zabudowanych wynosi50 km/godz., na autostradach 130 km/godz. ).
Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu. W Austrii zakazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu; dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Osoba nietrzeźwa prowadząca pojazd, nawet jeśli nie doprowadziła do kolizji, może być ukarana kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności.


SZCZEPIENIA:

Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. Zaleca się jednak posiadanie ubezpieczenia od nagłych zachorowań, bowiem usługi medyczne są drogie. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych generalnie honoruje się w zakresie, w jakim zostały zawarte. Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 euro. Na terenie Wiednia cena jednej doby szpitalnej wynosi od 500 do 1000 euro, zaś poza Wiedniem od 285 do 575 euro.


BEZPIECZEŃSTWO:

Nie istnieją szczególne zagrożenia przestępczością. Nie ma ograniczeń w swobodnym poruszaniu się po kraju.


PRZEPISY CELNE:

Do Austrii można wwieźć równowartość 3600 euro. Przy wwożeniu pieniędzy powyżej tej kwoty należy określić cel ich wykorzystania, natomiast w stosunku do kwot przekraczających 14 300 euro należy udokumentować źródło ich pochodzenia.
Nie ma żadnych, ponad powszechnie obowiązujące, ograniczeń w zakresie przepisów celnych. Każda osoba, która ukończyła 17. rok życia, może wwieźć bez cła: 200 szt. papierosów lub 100 szt. cygaretek (waga 1 szt. nie może przekroczyć 3 gramów),lub 50 szt. cygar, lub 250 gramów tytoniu; 1 litr mocnego alkoholu (powyżej 22%) lub 2 litry tzw. alkoholu niskoprocentowego(poniżej 22%).
Posiadanie przy sobie jakiejkolwiek ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 15. Wyjątek stanowić mogą niektóre grupy leków zawierających substancje psychotropowe, powszechnie stosowane przy leczeniu określonego typu schorzeń, które turysta powinien zadeklarować na przejściu granicznym przed wjazdem do Austrii.


BANKI

Banki otwarte są w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00. W czwartki od 8.00 do 12.30 i od 13.30 do 17.30. Bez problemu można również korzystać z kart kredytowych działających w systemie MASTERCARD i VISA. Rozbudowana sieć bankomatów pozwala na pobranie pieniędzy z każdego miejsca


PRZYKŁADOWE CENY

- 1 kg chleba 1,50-3 Euro
- 1 bułka 0,20-0,30 Euro
- 1/4 kg masła od 1 Euro
- 1 l mleka 0,65-1,10 Euro


WAŻNE TELEFONY

- policja 133
- pogotowie 144
- straż 122
- pomoc drogowa 120

Połączenia te są bezpłatne. W Wiedniu można również skorzystać z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (opłaty pobierane za pomoc medyczną są znacznie niższe niż za pomoc pogotowia ratunkowego). Działa także uniwersalny numeru pomocy - tel. 112, pod który można dzwonić w każdej sprawie.


WARTO WIEDZIEĆ

Urzędy w Austrii są otwarte od poniedziałku do piątku, przy czym godziny ich otwarcia są różne. Większość urzędów przyjmuje interesantów od 8.00 do 12.00. We czwartki niektóre urzędy są otwarte dodatkowo po południu.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Austrii ul. Gagarina 34, 00-748 Warszawa
tel.: 841-00 81-84 , 841-41-46, 841-87-35; fax: 841-00-85
e-mail: austria@it.com.pl

Wydział Handlowy ul. Idzikowskiego 7/9, 02-704 Warszawa
tel.:843-79-09, 843-99-32; fax:843-95-05

Wydział Kulturalny ul. Próżna 8, 00-107 Warszawa
tel.: 620-96-20-21 , 620-42-63, 620-47-19; fax:620-10-51


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
Hietzinger Hauptstraße 42c, A-1130 Wien; P.O. Box 17.
tel.  (0-0431) 870-15-0  do 46 , całodobowy  87001...; fax. (0-0431) 87015-222
e-mail: info@BotschaftRP.at
www: www.botschaftrp.at

Wydział Konsularny
adres - j.w.
tel.  (00431) 870-15-0 ,  870-15-100 ; fax. 870-15-136
e-mail: konsul@BotschaftRP.at

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ w Wiedniu
adres - j.w.
tel. (00-1) 870-15-816; fax. (0043-1) 870-15-331
e-mail: oscepl@BotschaftRP.at

Misja RP przy OBWE w Wiedniu
adres - j.w.
tel. (43 -1) 870-15-804 ; fax. 870-15-331
e-mail: oscepl@BotschaftRP.at

Konsulat RP w Graz
Konsul Honorowy: Gerold Ortner (niemiecki)
Joannenumring 18/3, A-8010 Graz
tel.  (0-04331633) 82-51-00 ; fax. 82-51-15

Konsulat RP w Innsbrucku
Konsul Honorowy: Siegfried Resl (niemiecki, angielski)
Technikerstrasse 1-3, A-6020 Innsbruck
tel.  (0-043512) 28-63-14-00 ; fax. (0-043512) 29-34-61-20

Konsulat RP w Salzburgu
Konsul Honorowy: Jürgen Hinterwirth (niemiecki)
A-5020 Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 1
tel.  (0-043662) 84-00-33 , 84-00-34; fax. 84-00-33-14