Armenia - Przewodniknazwa Państwa: Armenia
kontynent: Azja
stolica: Erywań
powierzchnia: 29 800 km²
ludność: 2 991 360
język: ormiański (inne: rosyjski)
waluta: dram
ustrój: Republika
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Obowiązkowa.


INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE
Armenia jest państwem leżącym w zachodniej części Azji, na Zakaukaziu. Graniczy z: Azerbejdżanem, Gruzją, Turcją oraz Iranem. Leży w północno-wschodniej części Wyżyny Armeńskiej, ograniczonej pasmami Małego Kaukazu (wysokość: 3000-4000 m). Najwyższym szczytem jest wygasły wulkan Aragac (4090 m). W południowo-zachodniej części znajduje się śródgórska Kotlina Araracka. Występują częste katastrofalne trzęsienia ziemi. Główną rzeką jest Araks z dopływami Achurian, Hrazdan, Arpa, Worotan. W Armeni występuje ponad 100 jezior i największym jest Sewan. Przeważają górskie gleby czarnoziemne. Na stokach gór do wysokości 2000 m spotyka się roślinność stepową, powyżej subalpejską i alpejskie łąki. Lasy i zarośla zajmują 12% powierzchni kraju. W Armeni są 4 rezerwaty przyrody (m.in. Diliżański, Chosrowski) oraz Park Narodowy Sewan.


KLIMAT

Klimat podzwrotnikowy kontynentynentalny suchy. Średnia temperatura w styczniu wynosi -5°C, w lipcu 24-26°C, w górach odpowiednio od -2°C do -14°C i 18-20°C. Roczne opady (głównie występujące wiosną) wynosza 200-500 mm.


Średnie temperatury Armeni (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-8°-5°12°18°29°31°32°20°14°-1°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
273036484930121116212530
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Ormianie 93,3%; Azerowie 2,6%; Kurdowie 1,7%; Rosjanie 1,5%.
Grupy wyznaniowe: w większości ormiańscy chrześcijanie.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


PRAWO JAZDY

Kierowcy powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy. Nagminnie łamane są przepisy ruchu drogowego. Nie przestrzega się zasady pierwszeństwa pieszych na przejściu. Należy być przygotowanym na częste kontrole policyjne i niejednokrotnie nieuzasadnione i wątpliwe opłaty.


PRZEPISY CELNE

Nie ma specjalnych reguł prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.


WIZY

Obywatele polscy udający się do Armenii, jak również przejeżdżający tranzytem przez ten kraj muszą posiadać wizy. Wizy można otrzymać w Ambasadzie Armenii w Warszawie, a także na lotnisku w Erewanie lub na przejściu granicznym z Gruzją i z Iranem. Przejścia graniczne z Turcją i z Azerbejdżanem są zamknięte. Wiza turystyczna kosztuje 50 USD i wydawana jest na 21 dni z możliwością przedłużenia w Oddziale Wiz i Rejestracji Cudzoziemców (OWIR) w Erewanie. Aby otrzymać wizę uprawniającą do podjęcia pracy lub nauki, należy przedstawić w OWIR-ze odpowiednie dokumenty z miejsca pracy lub uczelni. Osobom zainteresowanym pracą bądź nauką wydawane są wizy lub karty pobytu na rok, za które należy zapłacić 105 tys. ADM, tj. około 190 USD.


PASZPORT

Okres ważności paszportu przy przekraczaniu granicy winien wynosić co najmniej 6 miesięcy. W razie posiadania uszkodzonego paszportu służba graniczna może powiadomić Ambasadę RP w Erewanie w celu wyjaśnienia przyczyny uszkodzenia oraz ewentualnej wymiany dokumentu.


BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością jest mniejsze niż w sąsiednich krajach (Gruzja i Azerbejdżan).


SZCZEPIENIA

Nie są wymagane okresowe szczepienia.


OPIEKA MEDYCZNA

Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. Wizyta u lekarza kosztuje od 15 do 35 USD, w zależności od zakresu udzielonych usług medycznych. W aptekach nie obowiązują recepty - nawet na antybiotyki, nie ma zniżek na leki.


TRANSPORT

Sieć dróg utrzymana jest we względnie dobrym stanie, jednak podróżując po drogach lokalnych, należy liczyć się z ich złym stanem technicznym oraz brakiem oznakowania. W nocy należy uważać na pojazdy nieoświetlone oraz przemieszczające się po drogach zwierzęta domowe (krowy, barany, świnie). W miastach najbardziej powszechnym środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy, tzw. marszrutki - cena przejazdu w granicach miasta wynosi 100 AMD. W Erewanie działa też jedna linia metra (8 stacji) - cena żetonu na metro wynosi 50 AMD. Sieć połączeń kolejowych pomiędzy miastami jest bardzo słabo rozwinięta.


UBEZPIECZENIE

Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia w miejscowej firmie lub zagranicznym przedstawicielstwie.


OBOWIąZEK MELDUNKOWY

W okresie ważności wizy nie obowiązuje meldunek. Natomiast podstawą do przedłużenia legalnego pobytu jest meldunek. Za nielegalny pobyt w Armenii uiszcza się opłatę w wysokości 3 USD za każdy dzień. Kara ta jest pobierana przez służby graniczne przy wyjeździe z Armenii.


WARTO WIEDZIEĆ

Urzędy pracują w godzinach od 9.00 do 17.00, z przerwą obiadową między 13.00 a 14.00. Nieduże sklepy prywatne pracują na ogół od 12 do 24 godzin na dobę. Nie ma dużych supermarketów z kapitałem zagranicznym.

Zaopatrzenie sklepów jest zadowalające, jednak zdarza się, że są sprzedawane produkty przeterminowane, dlatego należy sprawdzać datę ważności. 70% towaru pochodzi z importu - z Rosji, Iranu, Turcji.

Różnica czasu pomiędzy Polską a Armenią wynosi 3 godziny.

Dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele.

Po terytorium Armenii można poruszać się bez ograniczeń.

W Armenii bardzo słabo rozwinięta jest baza turystyczna, tzn. brak jest tanich hoteli i noclegowni, najtańszy pokój w hotelu kosztuje od 50 do 100 USD za dobę.

Nie zaleca się podróżowania po terytorium tzw. Republiki Górskiego Karabachu, ponieważ nie są uregulowane stosunki społeczno-polityczne z tym regionem (w razie podróży niezbędna jest wiza).

Zaleca się, aby podróż do Armenii odbywać drogą lotniczą. Z Polski nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z Armenią, można natomiast odbyć lot przez Moskwę, Kaliningrad, Pragę, Mińsk, Wiedeń, Frankfurt. Podróżujący samochodem mają tylko dwie możliwości przekroczenia granicy Armenii - od strony Iranu lub Gruzji.

Przy wyjeździe z Armenii obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 10 tys. AMD, tj. około 20 USD.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Armenii
ul. Waszkowskiego 11, 02-913 Warszawa
telefon:  (22) 840 86 20 ; fax: (22) 642 06 43
e-mail: main@embarmenia.it.pl


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
44A Hanrapetutyan Str., Erewan
tel.  (00374 10) 54 24 93 ; fax.(00374 10) 54 24 98
e-mail: polemb@arminco.com