Afganistan - Przewodniknazwa Państwa: Afganistan
kontynent: Azja
stolica: Kabul
powierzchnia: 647 500,00 km²
ludność: 28 513 677
język: paszto (afgański, 35%), dari (odmiana perskiego, 50%), uzbecki i turkmeński (11%)
waluta: Afgani (AFN) (1 afgani=100puli), 1 USD = 48 AFN
miasta: Kabul, Kandahar, Mazar-i Szarif, Herat, Kunduz, Dżalalabad, Baghlan
ustrój: Republika islamska
szczepienia: Przed wyjazdem należy zasięgnąć rady służb medycznych w kraju o wymaganych szczepieniach.
wiza: Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym.

INFORMACJE OGÓLNE

WARUNKI NATURALNE
Afganistan jest krajem położonym w Azji Południowej, na północny-zachód od Pakistanu oraz na wschód od Iranu, który nie posiada dostępu do morza. Graniczy z Chińską Republiką Ludową (długośc granicy wynosi 76 km), Iranem (936 km), Pakistanem (2 430 km), Tadżykistanem (1 206 km), Turkmenistanem (744 km) oraz z Uzbekistanem (137 km). Około trzech czwartych powierzchni Afganistanu zajmuja dzikie góry. Na północy jest to potężne pasmo Hindukusz (najwyższe na świecie po Himalajach - wiele szczytów liczy ponad 6000 m) z najwyższym szczytem kraju Nussak (7455 m n.p.m). Pasmo to przechodzi w surowe obszary Wyżyny Irańskiej oraz w usytuowane na południowym zachodzie tereny półpustynne i pustynne. Te olbrzymie, suche tereny nie są zamieszkane. Ziemie uprawne zajmują zaledwie 12% powierzchni, zaś lasy (główne w rejonie północno-wschodnim) tylko 3%. Większość ludności mieszka w żyznych dolinach rzek, niedaleko Kabulu, Banmyanu i Dżelalabadu. Największe rzeki to Helmand i Kabul.


KLIMAT

W Afganistanie panuje klimat podzwrotnikowy kontynentalny. Zimy są tu surowe i mroźne, natomiast lata gorące i suche. Jesienią panują łagodne warunki klimatyczne, a wiosną spada najwięcej deszczu. Klimat surowy i mroźny, w górach średnie temperatury stycznia spadają do - 15°C, a w lipcu rzadko przekraczają 0°C. Lata najcieplejsze na pustynnych obszarach na południu (powyżej + 22°C). Opady w górach osiągają wartość powyżej 1500 mm rocznie, na terenach stepowych poniżej 200 mm rocznie. Średnia roczna ilość opadów wynosi 340 mm.

Średnie temperatury Afganistanu (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-9°-6°12°19°31°32°32°20°14°-3°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
30508386264311111710LUDNOŚĆ

Ludność Afganistanu jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Zamieszkują oni głównie wyżyny i kotliny śródgórskie w północnej części kraju i oazy na obszarach północno-wschodnich. Zajmuja się głównie rolnictwem i pasterstwem. Tylko 18% ludności mieszka w miastach i zajmuje się głównie handlem. Afganistan zamieszkuje ponad 20 narodów, głównie ludy irańskie z rodziny indoeuropejskiej: Pasztunowie, zwani również Afganami (52,3% ogółu ludności), Tadżycy (20,3%), Hazarowie (8,7%), Beludżowie, Nuristańczycy i inni oraz ludy tureckie z rodziny ałtajskiej: Uzbecy (ok. 8,7%), Turkmeni i Kirgizi. Prawie wszyscy Afgańczycy to muzułmanie (islam - religia państwowa), z czego 80% należy do grupy sunnickiej, a 15% to szyici.


GŁÓWNE ATRAKCJE I ZABYTKI

Położenie Afganistanu spowodowało, że sztuka afgańska podlegała wpływom licznych kultur: mezopotamskiej, irańskiej, indyjskiej, greckiej, rzymskiej, syryjskiej, środkowoazjatyckiej, nawet chińskiej. Bogactwo zabytków jest bardzo duże i kształtowane przez wiele nurtów. Od II w. p.n.e. w buddyjskiej sztuce Afganistanu występowały cechy hellenistyczne i ind. (stupy, świątynie skalne, posągi Buddy z Haddy, wyroby z kości słoniowej z Bahram). Inwazja Sasanidów ponownie umocniła wpływy irańskie (zabytki w Dżalalabadzie, Surch Kotal, kolosalne posągi Buddy w Bamjanie, malowidła w Kakraku, Fondukistanie). Muzułmańska sztuka Afganistanu przeżyła okres świetności w X w. (budowle w Ghazni, Laszkar-i Bazar) i do dziś utrzymuje dominującą pozycję. Jej głównymi ośrodkami są: Balch, Kandahar, Kabul.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA !!! Ze względu na występujące w Afganistanie poważne zagrożenia bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odradza podróżowanie do tego państwa, poza niezbędnymi wyjazdami służbowymi, do odwołania niniejszego komunikatu. Osobom udającym się do Afganistanu w celach służbowych lub w związku z wykonywaną pracą rekomenduje się uprzednie zasięganie informacji na temat aktualnej sytuacji w planowanym miejscu pobytu. Pracownicy organizacji pozarządowych proszeni są o przestrzeganie aktualnych zaleceń misji ONZ w sprawach bezpieczeństwa. Pożądane jest również zgłaszanie pobytu i adresu kontaktowego w najbliższej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Afganistan pozostaje obszarem szczególnego zagrożenia atakami o podłożu terrorystycznym, a także kryminalnym. Poza obywatelami państw koalicji antyterrorystycznej celem ataków zbrojnych i zamachów bombowych mogą być nadal wszelkie miejsca zgromadzeń cudzoziemców, instytucje międzynarodowe, biura organizacji pomocowych i misji humanitarnych oraz ONZ. Ze względu na pozostałości po działaniach wojennych, jak miny, niewypały itp., należy unikać poruszania się po poboczach dróg i nieznanych terenach, zwłaszcza poza obszarem miejskim Kabulu. Rekomenduje się nieopuszczanie terenów miejskich kontrolowanych przez centralne władze afgańskie i siły koalicji antyterrorystycznej, jeśli wyjazd nie jest niezbędny z ważnych względów zawodowych i służbowych. Szczególnie częste incydenty terrorystyczne i zagrożenia typu wojennego i kryminalnego odnotowuje się w południowych i wschodnich prowincjach Afganistanu.


OPIEKA MEDYCZNA I SZCZEPIENIA

Problemy sanitarno-epi-demiologiczne oraz niedostateczny stan opieki medycznej (łącznie z niedostatkiem personelu medycznego, podstawowych leków i środków higieny) stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia. Przed podróżą do Afganistanu należy zasięgnąć rady służb medycznych w kraju o konieczności szczepień. Na części obszarów Afganistanu istnieje zagrożenie malarią. Powszechnie występuje gruźlica. Endemicznie występujące częste zatrucia pokarmowe, żółtaczka zakaźna i infekcje dróg oddechowych nasilają się w okresach suchych, letnich miesięcy.

Szczepienia zalecane bezwzględnie:
- Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B);
- Wścieklizna (szczepienia szczególne zalecane są przy dłuższym pobycie w rejonach leśnych);
- Szczepionka przeciw gruźlicza;
Zalecane:
- Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A);
- Blonnica, tężec, polio, dur brzuszny;


UBEZPIECZENIA

Przed przyjazdem do Afganistanu konieczne jest wykupienie ubezpieczeń osobowych, z opcją transportu chorego na leczenie w innym kraju.


WIZA

Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Afganistanu. Z zasady nie udziela się wiz na przejściach granicznych.


RELIGIA, OBYCZAJE

Afganistan jest krajem muzułmańskim, przestrzegającym zwyczajów i praw wynikających z zasad islamu. Nieislamska misyjna działalność religijna jest zakazana. Podporządkowanie się ogólnym zasadom noszenia ubiorów zakrywających ciało, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet, jest istotne dla bezpieczeństwa osobistego.


PRZEPISY PRAWNE

Za przewożenie, posiadanie i konsumpcję narkotyków, alkoholu lub wieprzowiny grozi kara więzienia.


WARTO WIEDZIEĆ

System bankowy Afganistanu znajduje się w stadium organizacji. Z uwagi na nierespektowanie kart bankowych lub czeków podróżnych jako środków płatniczych powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w gotówce USD.

Urzędy i instytucje państwowe funkcjonują według lokalnego kalendarza respektującego muzułmańskie święta religijne i dni wolne w piątki. Podczas ramadanu ich działalność jest ograniczona. W okresie tym od wschodu do zachodu słońca zabronione jest publiczne spożywanie posiłków, napojów i palenie tytoniu.

Fotografowanie ludności miejscowej jest zwyczajowo zakazane. Władze utrzymują też zakaz fotografowania instalacji militarnych, budynków rządowych i siedzib członków administracji.

Większość dróg jest w bardzo złym stanie. Kierowcy nie przestrzegają standardów technicznych i zasad kodeksu drogowego. Nie stosuje się ubezpieczeń pojazdów. W razie wypadku dodatkowym zagrożeniem może być próba agresywnej konfrontacji ze strony miejscowych uczestników zdarzenia.

Bardzo trudno tu znaleźć takie osiągnięcia techniki jak telewizja (zwłaszcza kablowa, która jest zakazana), komputer czy internet. Pogłębia to izolację tego kraju na arenie międzynarodowej. Współczesne nośniki informacji, tj. TV kablowa, są oficjalnie uznane za zakazane, gdyż - według islamistów - rozpowszechniają zło, jakie niesie za sobą cywilizacja zachodnia.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Islamskiego Państwa Afganistanu
ul. Nobla 3, 03-930 Warszawa; tel. 617 31 73


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Brak placówki.
Znajduje się w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Islamabadzie (Pakistan).